Oktober 2014 Bo Hejlskov Elvén

Föreläsning av

Bo Hejlskov Elvén

Den 8 oktober 2014 kommer Bo Hejlskov till

City Konferens Örebro och håller en föreläsning under temat

ATT HANTERA PROBLEMSKAPANDE BETEENDE

med lågaffektivt bemötande

BO HEJLSKOV ELVÉN är leg psykolog och författare

 

Föreläsningen arrangeras av nya strömningar, ett nätverk som har som syfte att anordna föreläsningar i Örebro.Vi som bildat nätverk är tre kollegor och företagare inom handledning, terapi och utbildning, som vill ta del av kvalificerade föreläsningar inom vårt kompetensområde.Vår avsikt är att anordna minst en föreläsning per termin med intressanta föreläsare, som vi uppfattar tillför nya kunskaper, tankar och idéer.

Kerstin Neander
Maria Palmblad
Eva Neander

 

Ladda ner flyern som PDF