November 2015 Bo Hejlskov Elvén

 

Föreläsning i Örebro på City konferens onsdagen den 25 november 2015 kl 13 – 16.30

ATT HANTERA PROBLEMSKAPANDE BETEENDE – med lågaffektivt bemötande

Kostnaden är 640 kr plus moms.

VÄLKOMNA!

Anmälan är bindande. Vid återbud senast den 1 november betalas konferensavgiften tillbaka. Det finns alltid möjlighet att skicka en ersättare om du får återbud, men vi behöver veta namnet i förväg!

bo hejlskov

Bo Hejlskov Elvén har alldeles nyligen kommit ut med en ny bok som heter ”Beteendeproblem i psykiatrisk vård”

Bo kommer att använda en del exempel från psykiatrin vid sin föreläsning.

För er som var med på Bos föreläsning i november 2014 vill vi berätta att det till stora delar kommer att vara samma innehåll.