April 2016 Sara Johansson

SARA JOHANSSON föreläste i Örebro.

KRISSTÖD
vid svåra händelser och katastrofer
Att stärka människors motståndskraft

Torsdagen den 14 april 2016  kl 13-16.30

Johansson

 Åhörarkopior Sara Johansson Nya Strömningar Örebro 2016