April 2015 Anna Norlén

BARN och TRAUMA

Vilka konsekvenser har upprepade traumatiska påfrestningar såsom bevittnat våld, misshandel och sexuella övergrepp för barns sykiska hälsa och utveckling? Hur kan stöd och behandling till utsatta barn och deras familjer utformas, såväl på kort som lång sikt?

Detta är några av de frågor som kommer att behandlas vid föreläsningen som syftar till att ge en fördjupad kunskap för professionella som möter barn i olika verksamheter. Föreläsningen utgår från aktuell forskning om trauma, anknytning, neurobiologi, utvecklingspsykologi  och behandling med barnen i fokus.

 

Anna5ANNA NORLÉN, är leg. psykolog och leg. psykoterapeut med mångårig erfarenhet av stöd och behandling för barn som utsatts för våld, misshandel och sexuella övergrepp. Hon har arbetat med utsatta barn inom socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, privat praktik samt institutionsvård.

Anna har bred erfarenhet av insatser för barn såväl i akutfas som mer långsiktigt utformad behandling. Tidigare har Anna varit enhetschef för BUP Traumaenhet i Stockholm och verksamhetschef för Rädda Barnens ”Centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer” med fyra mottagningar i Sverige. Numera är hon verksamhetschef och rektor för Ericastiftelsen i Stockholm, en högskola med klinisk verksamhet och forskning med fokus på psykoterapi för barn och unga.

Anna anlitas ofta som föreläsare inom universitetsutbildningar och specialiserade utbildningar för exempelvis rättsväsende, socialtjänst, personal inom förskola- och skola samt hälso- och sjukvård.

ANNA NORLÉN ÅHÖRAKOPIOR 2015

Ladda ner flyern som PDF