nya strömningar är ett nätverk som har som syfte att anordna föreläsningar i Örebro. Vi som bildat nätverk är tre kollegor och företagare inom handledning, terapi och utbildning, som vill ta del av kvalificerade föreläsningar inom vårt kompetensområde. Vår avsikt är att anordna minst en föreläsning per termin med intressanta föreläsare, som vi uppfattar tillför nya kunskaper, tankar och idéer.

Kerstin Neander
Maria Palmblad
Eva Neander


Tack och farväl

Efter tolv arrangemang avslutar vi nu vårt gemensamma projekt nya strömningar

 

Varmt tack till vår trogna deltagare och till våra föreläsare.

Vi är glada och stolta över de föreläsningar vi har arrangerat.

 

Maria     Eva    Kerstin