nya strömningar är ett nätverk som har som syfte att anordna föreläsningar i Örebro. Vi som bildat nätverk är tre kollegor och företagare inom handledning, terapi och utbildning, som vill ta del av kvalificerade föreläsningar inom vårt kompetensområde. Vår avsikt är att anordna minst en föreläsning per termin med intressanta föreläsare, som vi uppfattar tillför nya kunskaper, tankar och idéer.

Kerstin Neander
Maria Palmblad
Eva Neander
POUL PERRIS

Leg läkare psykoterapeut handledare

 föreläser i Örebro

SHOULD I STAY OR SHOULD I GO?

                                   Hur vi som professionella kan få ökad förståelse för                                hjälpande och stjälpande relationer

Tisdag den 7 november kl 13 – 16.30

City konferenscenter Örebro, nära Centralstation

Kostnad 640 kr plus moms

Anmäl dig här!