nya strömningar är ett nätverk som har som syfte att anordna föreläsningar i Örebro. Vi som bildat nätverk är tre kollegor och företagare inom handledning, terapi och utbildning, som vill ta del av kvalificerade föreläsningar inom vårt kompetensområde. Vår avsikt är att anordna minst en föreläsning per termin med intressanta föreläsare, som vi uppfattar tillför nya kunskaper, tankar och idéer.

Kerstin Neander
Maria Palmblad
Eva Neander


LINA LIMAN & HELÉNE STERN

 

 föreläser i Örebro

BORTOM STEREOTYPERNA

Att förstå och möta människor med autism

Onsdag den 18 april 2018  kl 13 – 16.30

City konferenscenter Örebro, nära Centralstation

Kostnad 640 kr plus moms

Anmäl dig här!